Town of Thomaston Wastewater Treatment Plant Solar – Thomaston, Maine

18kw grid tied solar electric system installed for Town of Thomaston Wastewater Treatment Plant in Thomaston, Maine