Town of Thomaston Wastewater Treatment Plant Solar – Thomaston, Maine

18kw grid tied solar electric system installed for Town of Thomaston Wastewater Treatment Plant in Thomaston, Maine.

Town of Thomaston, Maine - Solar Electric

18kw grid tied solar electric system installed for Town of Thomaston Wastewater Treatment Plant in Thomaston, Maine